דברים מפי אומרם

12 באוקטובר 2002

שאלה: האם אתה יכול לספר משהו על תהליך כתיבת השיר "ואיך אחי הוא קין"?

תשובה של עזריאל קאופמן: כבר מראשיתו של השיר היו לי לבטים קשים מאוד בקשר למלה אחת בו, והיא המלה "אחי". התלבטתי מאוד. התקשיתי מאוד לקרוא לרוצח אחי, חששתי שמא זה לא נכון לעשות את זה מבחינות רבות. הבחינה הראשונה שעמדה לנגד עיני, הייתה משפחת רבין. איך הם יקבלו שיר שבו המשורר קורא לרוצח אביהם בשם "אחי". דבר שני – התלבטתי מאוד גם בקשר לעצמי, שמא יש בשימוש במלה זו בשיר זה מעין סכנה של אי-מתן עוצמה מספקת, מעין אי-מיצוי האפשרויות של הכעס והזעם שהרי בכל זאת מדובר פה באח, אמנם אח רוצח,

כמו כן גם חששתי שמא השימוש במלה זו עלול להתפרש כאילו יש באמירה זו באמצעות מלה זו איזושהי אמירה, אפשר לומר, לאוזן הלאומית היהודית, הישראלית ובכך יתהווה מעין פיחות בממד האישי המובהק של ההתייחסות לנושא זה של רצח רבין.

אבל מה שעזר לי וסייע בידי להתגבר על ההתלבטויות הללו היה הדפוס התנכ"י של רצח הבל על ידי קין. באמצעות דפוס זה הרגשתי שאני יכול לאחד באמירה זו דווקא איזו אמת גדולה שמשבצת את המעשה הנורא הזה בהיסטוריה היהודית כאן ועכשיו, אל תוך מסגרת אנושית רחבה עמוקה, כאמת שכבר הפכה לדפוס מיתולוגי בתרבות האנושית. השיקול הזה של נגיעה מיתולוגית בגורל, בעכשיו בנקודה הזו של ההיסטוריה היהודית הישראלית שלנו, הנקודה הזאת היא שהכריעה, ובכך לאחר שהשיר הזה כבר נכתב וחלפו שנים אני מתבונן בו במבט לאחור ומרגיש שהנה תרמתי עוד לבנה אחת לוהטת לכאב הזה האנושי, ההיסטורי הלאומי המיתולוגי שבו מתחברים דורות של כאב אדם וגורלו.